biblicky citatBIBLICKÝ CITÁT

Biblický citát na dnešní den
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. (Mt 7,1)

adresaKONTAKT

P. Mgr. Zdenko Vavro

Spálov 5, 742 37 Spálov

Telefon: +420 730 523 540
E-mail: rkf.spalov@doo.cz
WWW: http://www.farnostspalov.cz/

Zemřela p. Anna Králová - matka kněze - o. Františka Krále

parte
... "Ukaž jim své milosrdenství a promiň jim jejich nedostatky. Velkoryse je odměň za vše, co v životě vykonali dobrého a z lásky". ...

Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel
a Dárce života.

Děkujeme ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.

S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé
a prosíme, abys je přijal
do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.

Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen

Otče náš
Zdrávas, Maria
 

Náš spálovský rodák, P. František Král, slaví kněžské jubileum

IMG 20180612 0003
 

Slavnost biřnování v naší farnosti

V neděli, 3. 6. se ve farním kostele uskuteční slavnost udílení svátosti biřmování. Mši svatou v 10. 00 hod. bude slavit o. biskup František Václav Lobkowicz, diecézní biskup. Všechny Vás srdečně zveme! Z tohoto důvodu budou mše svaté v neděli jenom ve Spálově - v 10 .00 hod., a ve Vlkovicích v 18. 00 hod. 
 

Strana 1 z 11