biblicky citatBIBLICKÝ CITÁT

Biblický citát na dnešní den
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. (Mt 7,1)

adresaKONTAKT

P. Mgr. Zdenko Vavro

Spálov 5, 742 37 Spálov

Telefon: +420 730 523 540
E-mail: rkf.spalov@doo.cz
WWW: http://www.farnostspalov.cz/

Slavnost biřnování v naší farnosti

V neděli, 3. 6. se ve farním kostele uskuteční slavnost udílení svátosti biřmování. Mši svatou v 10. 00 hod. bude slavit o. biskup František Václav Lobkowicz, diecézní biskup. Všechny Vás srdečně zveme! Z tohoto důvodu budou mše svaté v neděli jenom ve Spálově - v 10 .00 hod., a ve Vlkovicích v 18. 00 hod.