biblicky citatBIBLICKÝ CITÁT

Biblický citát na dnešní den
Hle, váš Bůh! (Iz 40,9)

adresaKONTAKT

P. Mgr. Zdenko Vavro

Spálov 5, 742 37 Spálov

Telefon: +420 730 523 540
E-mail: rkf.spalov@doo.cz
WWW: http://www.farnostspalov.cz/

Reportáž z kostela v Luboměři

 

Bohoslužby a modlitby za zamřelé v listopadu

bohoslužby listopad
 

Poděkování - opravy

Výsledek obrázku pro vděčnost
Již třetím rokem prochází kostel ve Spálově postupnou rekonstrukcí. Jde o vnitřní a vnější sanaci kostela, repasi kostelních lavic, retaurování kazatelny, soch a jiných předmětů. Římskokatolická farnost Spálov děkuje zvláště poslancům parlamentu ČR - p. Petrovi Kudelovi (KDU - ČSL), p. Herbertovi Paverovi (TOP 09) p. Andreasovi Hahnovi (mistostorasta z Kravař - ODS) za nezištnou pomoc a ochotu! Velkou pomoc při těchto opravách poskytl pan ministr zemědělství - Marián Jurečka (KDU - ČSL), za což mu rovněž vyjadřujeme obrovské díky!
ŘKF Spálov děkuje také všem zastupitelům obce Spálov za pomoc a ochotu, zvláště p. starostce Ludmile SUcháčkové (nezávislá za KDU - ČSL).
Děkujeme rovněž všem dárcům - sponzorům.