biblicky citatBIBLICKÝ CITÁT

Biblický citát na dnešní den
Slyšel jsem tvou modlitbu. (Iz 38,5)

adresaKONTAKT

P. Mgr. Zdenko Vavro

Spálov 5, 742 37 Spálov

Telefon: +420 730 523 540
E-mail: rkf.spalov@doo.cz
WWW: http://www.farnostspalov.cz/

Hodová mše svatá ve Spálově

spalov1
U příležitosti oslav svátku sv. Jakuba, patrona spálovského farního kostela Vás zveme na slavnostní hodovou mši svatou, která se uskuteční v neděli, 22. 7. od 9. 30 hod. Slavnostním kazatelem bude o. Aleš Ligocký - jáhen, sekretář diecézního biskupa. Po mši svaté Vás všechny zveme na pohoštění před kostelem. Těšíme se na Vás!

7csright 2 big
 

Pozvání na Starou Vodu u Libavé

Sobota 21. července 2018

 • 10:00 Mše Svatá, hlavní celebrantem je Olomoucký emeritní děkan o. František Hanáček, po mši adorace a svátostné požehnání, poté procesí ke královské studánce a žehnání vody.
 • 13:00 Přednášky pro dospělé a aktivity pro děti. Vše bude probíhat v nedalekém okolí kostela.
  • Doc. Dominik Opatrný:  téma přednášky: "Až z Nového Jeruzaléma poteče křišťálově čistá řeka". Dominik Opatrný vyučuje morální teologii na CMTF UP Olomouc a  působí také jako nemocniční kaplan ve FN Olomouc.
  • Mgr. Věra Kulišťáková - téma přednášky:  ,,Pře(d)dávání víry v rodině" . Věra Kulišťáková je absolventkou CMTF UP Olomouc, s rodinou žije v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech, je vdaná a má 4 děti.
  • paní Jana Krejčová -  téma přednášky: ,,330 let kostela sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě (1688 - 2018)". Jana Krejčová se zabývá historií Staré Vody od roku 1988. Zaměřuje se rovněž na zpracování a publikování prací o církevních památkách Libavska a jeho okolí, a jejich propagaci.
  • Aktivity pro děti: Milé děti, poutní místo Stará Voda se letos těší i na vás, zejména děti předškolního a mladšího školního věku. Budou pro vás připravena jednotlivá stanoviště nabízející interaktivní a vzdělávací program. 

Neděle 22. července 2018

 • 15:00 Mše Svatá, hlavní celebrantem je biskup Mons. Martin David, po bohoslužbě bude procesí ke studánce a žehnání vody.
 

Hodové mše svaté v kostelích našich farností

Slavnost Nejsvětější Trojice - 27. 5.
- Kamenka 8. 00 hod.
- Heltinov 11. 00 hod.

Svátek Navštívení Panny Marie - 30. 5. (mše svatá v předvečer svátku)
- Véska 18. 30 hod.

Svátek sv. Anonína z Padovy - 17. 6.
- Klokočůvek 11. 00 hod.

Svátek sv. Jakuba, apoštola - 22. 7.
- Spálov 9. 30 hod.

Svátek sv. Vavřince - 12. 8.
- Dolejší Kunčice 8. 00 hod.
- Luboměř - pouť kuchařů 10. 00 hod.